Timpul alocat probei practice

  Art. 19. – Timpul afectat probei practice trebuie sa fie de minimum 25 de minute pentru categoriile A1, A2, A, B1, B si BE si de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii, iar distanta parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor.

Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregatirea autovehiculului, verificarea tehnica a autovehiculului privind siguranta circulatiei, manevrele speciale si anuntarea rezultatului probei.”

 

Art. 20. – (1) Neîndeplinirea obligatiilor si neexecutarea corecta a manevrelor prevazute la art. 16 se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea, pe fila „verso” a anexei la testul de examen, a literei „I” în casutele corespunzatoare regulii încalcate, ori de câte ori s-a constatat acea greseala.

(2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regula încalcata se realizeaza prin înmultirea punctelor de penalizare cu numarul de greseli consemnate de examinator.

Art. 21. – (1) Candidatul care cumuleaza cel mult 20 de puncte de penalizare în timpii prevazuti la art. 19 este declarat admis la proba practica.

(2) Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare înaintea expirarii timpilor prevazuti la art. 19 este declarat respins.

Art. 22. – Contestatiile la probele de examen în vederea obtinerii permisului de conducere se solutioneaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            Art. 221 – Dupa promovarea examenului de obtinere a unei categorii a permisului de conducere, detinatorului i se emite un permis de conducere corespunzator.

In cazul in care candidatul solicita concomitent obtinerea mai multor categorii ale permisului de conducere, se poate emite, la cerere, un singur permis de conducere pentru toate categoriile solicitate, dupa obtinerea acestora, sub conditia promovarii tuturor examenelor pentru care a fost programat in termen de 30 de zile de la promovarea primului dintre acestea.”Comments are closed.