Obligatii Examinatori

Art. 18. – In cadrul probei practice de conducere a autovehiculului in traseu, examinatorii sunt obligati:

a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor;

b) sa verifice identitatea candidatilor pe baza programatorului de examen si a actului de identitate valabil, dosarul de examen si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13;

c) sa consemneze in anexa la testul de examen, sub semnatura, mentiunile referitoare la candidatii declarati «admis» la proba teoretica care nu se prezinta la proba practica;

d) sa explice candidatilor modul de desfasurare a probei si sa le comunice clar si din timp traseul ce urmeaza a fi parcurs;

e) sa asigure prezenta in autovehicul cel putin a unui martor pe timpul examinarii fiecarui candidat; se interzice depasirea capacitatii pe locuri a autovehiculului;

f) sa nu permita accesul in autovehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor, a martorilor, a persoanelor cu atributii de control, precum si a lucratorilor serviciilor publice comunitare care urmeaza cursul de formare initiala pentru examinatori;

g) sa nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului in timpul examinarii;

h) sa urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a autovehiculului in traseu si sa intervina numai in situatii deosebite, cand din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie, cu exceptia examinarii pentru categoriile A1, A2 si A;

i) sa solicite candidatilor repetarea, o singura data, a manevrei speciale executate incorect;

j) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decat cea legata de executarea manevrelor respective;

k) sa nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar incalca regulile de circulatie sau semnalizarea rutiera;

l) sa nu intervina in mod nejustificat asupra aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului;

m) sa nu intrerupa desfasurarea examenului in mod nejustificat;

n) sa completeze cu datele necesare toate rubricile anexei la testul de examen, sa marcheze prin incercuire manevrele speciale executate, sa mentioneze punctele de penalizare corespunzator prevederilor art. 20, sa marcheze prin incercuire cazurile in care candidatii sunt declarati «respins» in alte situatii care conduc la acordarea acestui calificativ, precizate distinct pe anexa, sa semneze anexa si sa asigure semnarea acesteia de catre toate persoanele indicate in formular si sa inmaneze candidatului un exemplar al anexei completate;

o) sa manifeste obiectivitate in aprecierea cunostintelor si in acordarea calificativelor, avand o comportare civilizata fata de candidati.”

Ulei Motor+Aditivi Metalubs Made in Germany

 

              Art. 19. – Timpul afectat probei practice trebuie sa fie de minimum 25 de minute pentru categoriile A1, A2, A, B1, B si BE si de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii, iar distanta parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor.

Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregatirea autovehiculului, verificarea tehnica a autovehiculului privind siguranta circulatiei, manevrele speciale si anuntarea rezultatului probei.”

 

Art. 20. – (1) Neîndeplinirea obligatiilor si neexecutarea corecta a manevrelor prevazute la art. 16 se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea, pe fila „verso” a anexei la testul de examen, a literei „I” în casutele corespunzatoare regulii încalcate, ori de câte ori s-a constatat acea greseala.

(2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regula încalcata se realizeaza prin înmultirea punctelor de penalizare cu numarul de greseli consemnate de examinator.

Art. 21. – (1) Candidatul care cumuleaza cel mult 20 de puncte de penalizare în timpii prevazuti la art. 19 este declarat admis la proba practica.

(2) Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare înaintea expirarii timpilor prevazuti la art. 19 este declarat respins.

Art. 22.Contestatiile la probele de examen în vederea obtinerii permisului de conducere se solutioneaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            Art. 221Dupa promovarea examenului de obtinere a unei categorii a permisului de conducere, detinatorului i se emite un permis de conducere corespunzator.

In cazul in care candidatul solicita concomitent obtinerea mai multor categorii ale permisului de conducere, se poate emite, la cerere, un singur permis de conducere pentru toate categoriile solicitate, dupa obtinerea acestora, sub conditia promovarii tuturor examenelor pentru care a fost programat in termen de 30 de zile de la promovarea primului dintre acestea.”

Alăturați-vă rețelei MetalubsComments are closed.