Sistemul Circulatiei Rutiere

SISTEMUL CIRCULAŢIEI RUTIERE

Factori:

a) uman – omul in calitate de conducator auto;
b) tehnic – autovehiculul;
c) rutier – reteaua rutiera;

Fiecare factor trebuie sa fie functional si foarte bine pus la punct (relatiile dintre factori)
*drum public – orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice;
drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;

Părţile componente ale drumului public:
*parte carosabila – porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţă de nivel;
*acostament – fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului;
*trotuar – spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;
*santurile sau rigolele – fâşia menajera laterala dispusa la marginea platformei
drumului destinata scurgerii apei;

Elemente geometrice ale drumului public
a) in plan longitudinal
– drumul in aliniament, este drumul in linie dreapta;
– drumul in curba este segmentul de drum cuprins intre doua drumuri in aliniament;
– drumul in palier;

– drumul cu declivitati :

a) in rampa – urcare

b) in panta – coborare

b) in plan transversal
– drumul in rambleu, este drumul a carui parte carosabila este mai inalta decat nivelul elementelor de decor si a rigolei;

– drumul in debleu, este drumul a carui parte carosabila este mai jos decat nivelul elementelor de decor si a rigolei (santului);

– drumul cu profil mixt, este drumul cu o parte in rambleu si una in debleu;

– banda de circulatie, este subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roţi;

– banda reversibila – banda de circulaţie, marcată şi semnalizată, situată lângă axa drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de intensitatea traficului;
– banda de urgenta – subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă;

– zona mediana, este zona de delimitare a celor doua sensuri ale autostrazii, ea fiind materializata printr-o linie continua simpla sau dubla, marcaj de interzicere, gard de protectie impotriva orbirii pe timp de noapte, spatiu verde, s.a.

– banda de decelerare – subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzilor, sau a drumurilor publice pe care fluenta traficului este mare, iar vitezele de deplasare a autovehiculelor sunt apropiate de cele maxim admise, unde reducerea vitezei pentru efectuarea virajului la dreapta, ar pune in pericol sau ar stanjenii traficul;
– banda de accelerare – subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzilor, sau a drumurilor publice pe care fluenta traficului este mare, iar vitezele de deplasare a autovehiculelor sunt apropiate de cele maxim admise, unde intrarea pe banda intai fara a avea o viteza apropiata de cea a traficului, ar pune in pericol sau ar stanjenii ceilalti participanti la trafic;
– conducatorii vehiculelor care intra in trafic de pe o banda de accelerare, sunt obligati sa acorde prioritate vehiculelor care circula pe banda intai;
Clasificarea drumurilor publice (din punct de vedere al administrării şi folosinţei):

a) de interes national :
– autostrazile;
– drumurile national europene;
– drumurile nationale;

b) de interes local:
– drumurile judetene;
– drumurile comunale;
– drumurile din interiorul localitatilor;

c) de exploatare:
– agricole;
– forestiere;
– petroliere, s.a.Comments are closed.